Sabaki

ההשפעה שלו עלי היא כמו של העצים והסוסים. וגם שלה. איתם אני מצליחה לשמוע משהוא שמשנה לי את הראיה על העולם. בגלל שהם באים ומוסרים את עצמם דרך אמירה, הסימנים הכתובים שלהם מצמיחים בי שורשים ונושאים אותי בשקט. המוח והלב שלי משתנים, וגם הגורל.

אותו הכרתי דרכה. יחד חיפשנו אותו על פסגה של הר עם נשרים, והתרגשתי. יצאתי וכתבתי את שמו בגדול על שביל האבק, סימנתי לב והוספתי: "איפה אתה?" הרוח פיזרה את השם שלו, וגם השם שלה כבר מאז אחר. היא עברה לגור בעמק הנוצץ לנצח, והוא עבר מהנצח לגור אצלי. לפעמים זה רק בראש. גם היא.

הטבע שלו ניבט אלי מהתמונה שצילם מהבית. אני רואה אופק מעל גבעות, ושומעת לאן ללכת. הטבע שלה ניבט אלי מהפירורים הנוצצים שפיזרה לי ברוח, סימני דרך בשביל הגורל.

ריקירביצקי, ריקי-רביצקי, rikiravitzki, riki-ravitzki

ריקי רביצקי