La Maya, מסורת אביבית עתיקת יומין

בעירה קטנה בספרד, מתקיימת מסורת אביבית כבר מאות דורות, בהן ילדות הכפר מופעות ישובות בתוך מזבח עטור פרחי אביב, כחלק מהנוף הפסטורלי של רחובות הכפר. במשך שעתיים, עליהו לשבת ללא תזוזה, ובסוף להצטרף לקהילת המקום בכניסה לתפילת הודיה על בואו של האביב.

גם אם כבר נשכחו מקורותיו של מסורת זאת, המחזות יפיפיים.
שלכם, ריקי רביצקי

ריקירביצקי, ריקי-רביצקי, rikiravitzki, riki.ravitzki

ריקירביצקי, ריקי-רביצקי, rikiravitzki, riki.ravitzki

ריקירביצקי, ריקי-רביצקי, rikiravitzki, riki.ravitzki